Vala by Tracync - Bawal Marina

Category: Design

Collection: Marina

Size: Bidang 45 (110cm-113cm)

Material: Japanese Voile (Bawal)

Crystal: Crystal AB, Crystal 001